Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II GW 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-13

Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Miechów w sprawie o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 36/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Wniosek Prezydenta Miasta K. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta K. a Burmistrzem Miasta i Gminy B.-Zd. w zakresie potwierdzenia prawa Wi. O. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 30/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-17

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 22/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-29

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych