Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X

II GSK 3297/17 - Wyrok NSA z 2018-03-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ustalenia opłaty stanowiącej równowartość kosztów postępowania

II GSK 1089/17 - Wyrok NSA z 2017-09-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ustalenia opłaty stanowiącej równowartość kosztów badań wyrobu budowlanego

II GSK 3721/17 - Wyrok NSA z 2020-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu wyrobu budowlanego

II GSK 1099/18 - Wyrok NSA z 2020-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 2517/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-27

skarg V. z siedzibą w K. oraz A. z siedzibą w S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu wyrobu budowlanego