Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X
  • Skarżony

OSK 1635/04 - Wyrok NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Andrzeja B. na Starostę Powiatu T. w przedmiocie bezczynność organu administracji po wyrokach NSA w sprawie II SA/Łd 505/01, w sprawie II SA/Łd 2262/01 oraz postanowieniach NSA w sprawie II SA/Łd 1841/02 i w ...