Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Kr 637/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie przeniesienia na stanowisko starszego specjalisty ratownika

III SA/Kr 738/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję personalną Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie przeniesienia na niższe stanowisko służbowe

II SA/Ke 484/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1371/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie stwierdzenia zakończenia okresu zatrudnienia oraz ustalenia wysokości uposażenia przyjmowanego za podstawę wymiaru świadczenia emerytalnego

IV SA/Po 1065/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję W. Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w P. w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe

I OSK 806/05 - Wyrok NSA z 2006-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie roszczeń finansowych

I OSK 823/05 - Wyrok NSA z 2006-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 2159/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nagrody rocznej

II SA/Wa 2184/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi J.K. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w W. w przedmiocie orzeczenia o niezdolności do służby w Państwowej Straży Pożarnej i nauki w Szkole Głównej Straży Pożarnej

III SA/Lu 380/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-21

Sprawa ze skargi Rzecznika Dyscyplinarnego przy Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej na orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie: uchylenia kary dyscyplinarnej
1   Następne >   +2   +5   +10   58