Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SO/Wa 19/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi B. M., D. M. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - postanowienia WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 191/13

VII SA/Wa 199/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania

II ONP 3/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skar...

VII SA/Wa 2154/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności części decyzji

II SA/Gl 926/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II ONP 4/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-25

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowla...

II ONP 3/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-25

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. w przedmiocie rozpoznania odwołania...