Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I ONP 1/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby kandydackiej

I ONP 17/13 - Postanowienie NSA z 2014-06-13

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skarg kasacyjnych Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i M. S. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 712/10 w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwa...

I ONP 4/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach , Nr [...] w przedmiocie zmiany stanowiska służbowego