Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

IV SA/Gl 1565/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-27

Sprawa ze skargi J. G. na Rektora Uniwersytetu [...] w K. w przedmiocie środków zapewniających wykonanie orzeczeń sądu

II SA/Wa 337/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-28

Sprawa ze skargi E. G. na niewykonanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 2370/11

III SA/Łd 887/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-13

Sprawa ze skargi K. K. w przedmiocie wymierzenia Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Ł. grzywny za niewykonanie wyroku Sądu w sprawie III SA/Łd 576/09

II SA/Lu 654/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-13

Sprawa ze skargi M. G. na niewykonanie przez Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną do Spraw Studentów i Doktorantó wyroku WSA w Lublinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego