Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

OSK 1914/04 - Wyrok NSA z 2005-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 341/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-28

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II OZ 190/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , zn. [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 77/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 679/06 - Wyrok NSA z 2007-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie przeniesienia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 349/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej montaż instalacji radiokomunikacyjnej i przebudowę dachu hotelu

II SA/Po 300/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

II SA/Rz 329/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki budowli

II SA/Lu 703/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę