Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA 1155/99 - Wyrok NSA z 1999-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Łączności (...) w przedmiocie zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie poczty polegającej na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu przesyłek listowych

VI SA/Wa 516/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych