Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Rz 16/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

I SA/Ol 58/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 rok

III SA 7086/98 - Wyrok NSA z 1999-09-07

Uprawnienia pracowników do nieodpłatnego abonamentu telefonicznego, zniżek w opłatach za rozmowy telefoniczne oraz limit wolnych od opłaty telefonicznych jednostek licznikowych są usługami świadczonymi na potrzeby osobiste pracowników i są opodatkowane podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./.

III RN 118/97 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1998-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej, na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od postanowienia NSA III SA 86/97~postanowił:~uchylić zaskarżone postanowienie.

III RN 128/97 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1998-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od postanowienia NSA w Warszawie III SA 96/97~ postanowił: uchylić zaskarżone postanowienie.

III RN 125/97 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1998-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od postanowienia NSA w Warszawie III SA 93/97~ postanowił uchylić zaskarżone postanowienie.

I SA/Bk 41/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące świadczeń pieniężnych