Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II GSK 1478/15 - Wyrok NSA z 2017-01-24

Skargi kasacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i A. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia zmiany oferty SOR

II GSK 4150/17 - Wyrok NSA z 2018-06-14

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przewlekłości w prowadzeniu postępowania w sprawie dostępu do budynku w celu zapewnienia telekomunikacji

VI SAB/Wa 8/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzenia pracującego w stacji bazowej w systemie ETSI/HSPA+

VI SAB/Wa 102/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-06

Sprawa ze skargi K. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia zmiany oferty SOR w zakresie usług Premium i usług informacyjno

VI SAB/Wa 7/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-20

Sprawa ze skargi C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki dostępu do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji

VI SAB/Wa 16/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-05

Sprawa ze skargi M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki dostępu do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji

VI SAB/Wa 42/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłość prowadzenia postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela kanalizacji kablowej do jej udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu 1. stwierdza, że miał miejsce przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 2. stwierdza, że przewlekłe postępowanie miało miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 3. w pozostałym zak...

VI SAB/Wa 91/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-14

Sprawa ze skargi T. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie unieważnienia przetargu na dwie rezerwacje częstotliwości

VI SAB/Wa 10/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłość prowadzenia postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie dostępu do nieruchomości i budynków w celu zapewnienia telekomunikacji

VI SAB/Wa 41/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-11

Sprawa ze skargi K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. stwierdza, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz K. kwotę 597 (słowni...
1   Następne >   2