Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 30/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrekcji - Poczta Polska, Telegraf i Telefon (...) w przedmiocie przydziału abonamentu telefonicznego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 990/89~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 29/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-11-28

Skarga (...) na decyzję Dyrekcji Wojewódzkiej PPTT (...) w przedmiocie odmowy przydziału abonamentu telefonicznego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SAB/Kr 34/89~ oddala rewizję nadzwyczajną.