Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X
  • Skarżony

SA/Ł 581/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-01-20

1. Organem właściwym do wydania decyzji, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych /Dz.U. nr 70 poz. 339/ jest dyrektor przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska, który może do wydawania d...

K 17/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-11-28

1. Art. 1 pkt 11 ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest zgodny z art. 1, art. 36b oraz z art. 67 ust. 1 i 2 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą RP oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426; zm. Dz.U. 1995 nr 38 poz. 184/;~2. Art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 c...