Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X
  • Skarżony

II SAB 24/99 - Wyrok NSA z 1999-05-24

skarg Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na bezczynność Ministra Skarbu przez niewydanie decyzji w przedmiocie uchylenia decyzji o odwołaniu Włodzimierz Cz. ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. i powołania na członka tej Rady Nadzorczej Tomasza K.

II SA 1155/99 - Wyrok NSA z 1999-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Łączności (...) w przedmiocie zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie poczty polegającej na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu przesyłek listowych

III SA 7086/98 - Wyrok NSA z 1999-09-07

Uprawnienia pracowników do nieodpłatnego abonamentu telefonicznego, zniżek w opłatach za rozmowy telefoniczne oraz limit wolnych od opłaty telefonicznych jednostek licznikowych są usługami świadczonymi na potrzeby osobiste pracowników i są opodatkowane podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./.

II SAB 154/98 - Wyrok NSA z 1999-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wydania decyzji o zaniechaniu tworzenia i rozpowszechniania programu pod nazwą 'HBO' oraz zakazania rozprowadzania tego programu przez operatorów telewizji kablowej -

III SA 1784/99 - Postanowienie NSA z 1999-12-17

Sprawa ze skargi Stanisława W. na pismo Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie

III ZP 37/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1999-03-31

Wniosek Ministra Sprawiedliwości skierowanego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do rozpoznania przez skład siedmiu sędziów Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na następujące zagadnienie prawne:~Czy za podmiot kontrolowany przez podmiot zagraniczny, w rozumieniu art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji /Dz.U. nr 7 poz. 34 ze zm./ należy uznać, zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ust...