Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X
  • Skarżony

II SA 1301/99 - Wyrok NSA z 2000-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Łączności w przedmiocie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz zezwolenia na zakładanie i używanie sieci telekomunikacyjnej