Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II GSK 1167/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej

II GSK 1981/11 - Wyrok NSA z 2013-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zobowiązania operatora do przygotowania zmiany oferty ramowej

VI SA/Wa 2310/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników radiofonicznych i ustalenie opłaty za ich użytkowanie

II GSK 572/12 - Wyrok NSA z 2013-07-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rezerwacji częstotliwości

II GSK 1317/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia projektu oferty ramowej w dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy łączy

VI SA/Wa 673/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie ustalenia opłaty za użytkowanie odbiorników telewizyjnych

II GSK 2107/11 - Wyrok NSA z 2013-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zobowiązania do zmiany oferty ramowej

II GSK 1384/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie umorzenia postępowania

II GSK 1168/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu [...] w przedmiocie dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej

I OSK 368/12 - Wyrok NSA z 2013-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych
1   Następne >   +2   4