Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II GSK 1311/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-11

Skargi kasacyjne: 1. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 2. [...] od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu w przedmiocie uzgodnienia i zatwierdzenia instrukcji rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów postan...

II GSK 1811/12 - Wyrok NSA z 2014-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zmiany i zatwierdzenia oferty ramowej

IV SA/Gl 501/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego

II GSK 1339/13 - Wyrok NSA z 2014-10-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej usług telekomunikacyjnych

II GSK 1863/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odmowy przyznania dopłaty do kosztów świadczonych usług, wchodzących w skład usługi powszechnej

II GSK 1936/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przyznania dopłaty do kosztów świadczonych usług, wchodzących w skład usługi powszechnej

II GSK 1966/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi T. S.A. w W. na upomnienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr [...] w przedmiocie wezwania do wykonania obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego

II GSK 440/13 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skargi kasacyjne 'N.' S.A. w W. oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów podniesionych w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 467/13 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skargi kasacyjne 'N.' S.A. w W. oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów podniesionych w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 1312/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-11

Skargi kasacyjne: 1. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 2. [...] od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu w przedmiocie uzgodnienia i zatwierdzenia zmiany oferty ramowej oraz zapewnienia dostępu do infrastruktury sieciow...
1   Następne >   +2   +5   7