Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II GZ 21/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty sygn. akt [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji o odmowie wydania pozwolenia radiowego

GZ 159/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty sygn. akt [...] w przedmiocie zawieszenia realizacji uprawnień abonentów w zakresie zachowania pr...

II GZ 53/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o Nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania rezerwacji częstotliwości

GZ 140/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sygn. akt DK 267/2003 w przedmiocie odmowy zmiany koncesji

II GSK 60/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-23

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego usług telekomunikacyjnych p o s t a n ...

II GZ 52/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o Nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania rezerwacji częstotliwości

II GZ 18/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury sygn. akt ŁR-WT-5420-49-3a/02 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy

II GZ 61/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zezwolenia telekomunikacyjnego

GZ 142/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu E. M. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia patentu

II GZ 13/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w przedmiocie kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nr [...] w przedmiocie rezerwacji częstotliwości w systemie telefonii ruchomej UMTS, na rzecz [...] Sp. z o.o.
1   Następne >   +2   +5   +10   15