Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

OSK 1511/04 - Wyrok NSA z 2005-05-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Wars...

OSK 1562/04 - Wyrok NSA z 2005-05-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II OZ 827/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury w przedmiocie wyznaczenia superarbitra