Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II GSK 1097/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przeprowadzenia samokontroli

II GSK 1594/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przeprowadzenia samokontroli

II GSK 2229/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją dotyczącą rezerwacji częstotliwości

II GSK 2619/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją dotyczącą rezerwacji częstotliwości

II GSK 908/10 - Postanowienie NSA z 2011-10-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej w przedmiocie przekazania odwołania do sądu powszechnego w sprawie usług telekomunikacyjnych

II GSK 5095/16 - Wyrok NSA z 2016-12-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wydania pozwolenia radiowego

II GSK 5096/16 - Wyrok NSA z 2016-12-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wydania pozwolenia radiowego

II GSK 5094/16 - Wyrok NSA z 2016-12-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wydania pozwolenia radiowego

II GSK 5196/16 - Wyrok NSA z 2017-02-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wydania pozwolenia radiowego

II GSK 255/19 - Wyrok NSA z 2019-05-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zmiany umowy o połączeniu sieci
1   Następne >   3