Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OSK 1657/07 - Wyrok NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wniesienia sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji tablic reklamowych

II SA/Gl 191/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Gl 191/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym