Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 577/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zaskarżonych świadectw dopuszczenia pojazdu i umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania podmiotu do przedłożenia świadectw