Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SAB/Sz 3/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie bezczynności legislacyjnej

II SAB/Ke 16/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej

III SA/Lu 179/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

VI SA/Wa 1728/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia i wykreślenia ośrodka z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

III SA/Lu 343/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

III SA/Lu 268/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

II GW 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-10

Wniosek w przedmiocie sprawy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych

III SA/Lu 99/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uzgodnienia wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

II SA 164/97 - Wyrok NSA z 1997-10-10

skargę na decyzję ministra transportu i gospodarki morskiej w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych.

II SA/Bd 1150/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób
1   Następne >   +2   6