Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 281/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 3809/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 2396/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotne

VI SA/Wa 2075/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 2114/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umów zlecenia

VI SA/Wa 3005/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2098/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] kwietnia 2014 r., Nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 2217/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 114/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2984/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-25

skarg M.K. oraz W. w W. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
1   Następne >   2