Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X
  • Skarżony
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA 2600/00 - Wyrok NSA z 2001-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w przedmiocie stwierdzenia nieprawidłowości i nałożenia kary pieniężnej

II SA 1636/98 - Wyrok NSA z 1999-06-14

Świadczenie usług w dziedzinie ubezpieczeń wymaga zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. W związku z tym nie podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.