Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 1926/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 403/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-22

Skarga T. K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia obowiązkowy, ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu wykonywania umów o świadczenie usług

VI SA/Wa 552/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1831/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu umarza postępowanie sądowoadministracyjne

VI SA/Wa 1860/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia odwołania w sprawie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 205/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1542/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia odwołania w sprawie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu