Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 4767/16 - Wyrok NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 5407/16 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 4808/16 - Wyrok NSA z 2019-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 4626/16 - Wyrok NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy cywilnoprawnej

II GSK 5010/16 - Wyrok NSA z 2019-01-31

Skargi kasacyjne M. J. i K. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg M. J. i K. S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 1026/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

II GSK 1376/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 1758/17 - Wyrok NSA z 2019-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 525/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg U K Sp. z o.o. w W na czynności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

II GSK 4883/16 - Wyrok NSA z 2019-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
1   Następne >   +2   4