Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OSK 1596/10 - Wyrok NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów

III SA 28/02 - Postanowienie NSA z 2002-03-19

Sprawa ze skargi Roberta Ż. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (...)