Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

III ARN 8/82 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1982-12-31

Skarga (...) na decyzję Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (...) w przedmiocie pobrania składki ubezpieczeniowej za mienie ruchome na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku NSA w Warszawie SA 1312/81~ uchyla zaskarżony wyrok i

II SA/Sz 940/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie nieodpłatnego przyznania prawa własności gruntu