Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 759/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania nieodpłatnie prawa własności nieruchomości gruntowej