Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Bd 118/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od należności celnych