Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1912/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 4155/17 - Postanowienie NSA z 2020-09-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. S.A. z siedzibą , B. S.p.A. z siedzibą , C. z siedzibą , D. S.A. w upadłości układowej z siedzibą , E. Sp. z o.o. w upadłości uk...

I OSK 1588/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji