Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Ke 72/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-01-29

Sprawa ze skargi S. S. na pismo Wojewody w przedmiocie niestwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Gl 1171/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

II SA/Wr 659/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-25

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną

I OSK 1804/14 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

III SA/Kr 1689/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 795/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Ke 267/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SAB/Kr 225/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 1516/14 - Postanowienie NSA z 2016-02-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

I OSK 1517/14 - Postanowienie NSA z 2016-02-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   19