Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Gl 1171/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

II SA/Wr 659/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-25

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną

II SA/Ke 267/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 1516/14 - Postanowienie NSA z 2016-02-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

I OSK 1517/14 - Postanowienie NSA z 2016-02-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

I OSK 1844/14 - Postanowienie NSA z 2016-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustalenia odsetek od niewypłaconego odszkodowania

IV SA/Po 419/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie wymeldowania

II SA/Wr 830/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalno

II SA/Kr 1528/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności

II SA/Kr 1467/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   2