Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Wr 644/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec robót budowlanych polegających na remoncie elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego

I OSK 406/15 - Postanowienie NSA z 2016-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Wr 722/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z naruszeniem prawa

II SA/Bk 672/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1167/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 844/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Gd 442/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-29

skarg A. N. i K. N. oraz K. K. i M. K. na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

II SA/Rz 1379/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia[...] sierpnia 2016 r., Nr [...] w przedmiocie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony

II SA/Gd 463/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

III SA/Gd 663/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   2