Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

III SO/Łd 13/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-11-19

Wniosek M. J. o wymierzenie grzywny Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Ł.

III SO/Łd 6/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-23

Wniosek T.G. o wymierzenie grzywny Staroście [...] Wschodniemu za nieprzekazanie skargi do Sądu

II SO/Łd 18/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-04

Wniosek w przedmiocie skargi na bezczynność w sprawie warunków zabudowy

II SO/Łd 16/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-26

Wniosek T. P. i K. P. o wymierzenie Staroście Powiatu [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 ppsa za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu w sprawie zwrotu wypłaconego odszkodowania

II SO/Łd 3/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-04-05

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie legalności budowy ogrodzenia między posesjami

II SO/Łd 11/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-22

Wniosek w przedmiocie bezczynności organu w sprawie legalności i prawidłowości wybudowania sieci telekomunikacyjnej

II SO/Łd 6/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-14

Wniosek w przedmiocie bezczynności organu w sprawie legalności budowy pawilonu handlowego

II SO/Łd 9/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-14

Wniosek w przedmiocie bezczynności organu w sprawie samowolnej przebudowy budynku handlowego

II SO/Łd 4/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-21

Wniosek S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w sprawie legalności budowy linii energetycznej do budynku mieszkalnego

II SO/Łd 14/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-28

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie użytkowania pawilonu handlowo