Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 2211/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2212/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2213/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2214/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2215/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 462/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Z. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gl 1406/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1370/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności