Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SAB/Wa 432/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-09

Sprawa ze skargi K. S., Z. W., S. S., G. K., M. E., D. S. i A. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

I SAB/Wa 433/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-09

Sprawa ze skargi K. S., Z. W., S. S., G. K., M. E., D. S. i A. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

I SAB/Wa 689/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty