Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 642/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-30

Skarga Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków