Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Gl 44/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SAB/Po 27/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty G. w przedmiocie uchylenia uchwał walnego zgromadzenia gminnej spółki wodnej

II SAB/Gl 42/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K. w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania ekspertyzy oraz opracowania aktualnej instrukcji gospodarowania wodą

IV SA/Po 363/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-23

Sprawa ze skargi Z.S.W. w G. na akt Starosty G. w przedmiocie zatwierdzenia statutów gminnych spółek wodnych

II SA/Sz 246/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez Spółkę

II OW 108/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku M. K. o wykonanie rowów melioracyjnych na działkach [...] i [...] w miejscowości B. i prośby ich likwidacji