Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Wr 8/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego stosunków wodnych na gruntach

II SAB/Bd 44/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Ch. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie postanowił umorzyć postępowanie.