Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 49/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-18

Sprawa ze skargi Województwa D. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa D. nr [...] w sprawie wyznaczenia specjalisty z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej do składu Rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we W.

II SA/Wr 50/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-18

Sprawa ze skargi Województwa D. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 3 uchwały Zarządu Województwa D. nr [...] w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we W.

II SA/Wr 596/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SAB/Bk 65/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-02-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie ustalenia strefy ochronnej

II SA/Bd 905/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

II SA/Go 74/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

Sprawa ze skargi Prokuratora Apelacyjnego na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie zmiany rozporządzenia Wojewody w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

II SA/Bd 428/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-08

Sprawa ze skargi Prokuratora [...] w Bydgoszczy na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego

II OSK 727/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie parku krajobrazowego

II SA/Bd 1478/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 87/2016 w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

II SA/Bd 1477/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru...