Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ke 32/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy

II SA/Kr 1215/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie przekształcenia Gimnazjum

III SA/Kr 486/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli

III SA/Kr 489/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

IV SA/Wr 167/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2008 rok w części należącej do kompetencji Gminy D. jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

IV SA/Gl 355/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. - Z. w przedmiocie szkół i placówek opiekuńczo