Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 1190/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Spytkowice w przedmiocie uchwalenia opłaty za świadczenia Gminnego Przedszkola 'Stokrotka' w Spytkowicach

IV SA/Wr 685/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bolesławiec w przedmiocie utworzenia Zespołu Szkolno

IV SA/Wr 418/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stoszowice w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Srebrnej Górze, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stoszowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przedborowej oraz zamiaru utworzenia Szkoły Podstawowej w Srebrnej Górze z Filią w Stoszowicach i Filią w Przedborowej

IV SA/Po 383/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubowo w przedmiocie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych

IV SA/Wr 435/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dzierżoniowa w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów

IV SA/Wr 295/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w przedmiocie ustalenia odpłatności od rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola

II SA/Ol 678/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Purda w przedmiocie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych i opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne

II SA/Ol 855/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie ustalenia wysokości za pobyt dziecka w przedszkolu