Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 1321/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 1810/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia uchybienia do wniesienia zażalenia

II OZ 245/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 314/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-22

Wniosek w przedmiocie uzupełnienia wyroku

IV SO/Wa 64/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OZ 1200/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 3391/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej