Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1200/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego