Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 433/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we W. w przedmiocie odmowy zmiany terminu realizacji decyzji

II SAB/Wa 23/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

III SAB/Kr 36/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej

II SAB/Sz 170/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie rozpoznania odwołania od rozkazu personalnego

II SA/Wa 1282/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy przyznania należności zagranicznej z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa

II SA/Wa 324/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów z akt sprawy

II SAB/Wa 197/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Z. w przedmiocie wydania zaświadczenia o wysokości uposażenia i innych należności dla celów zaopatrzenia emerytalnego

II SA/Wa 1734/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-15

Skarga na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1751/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Sił Powietrznych w przedmiocie ustalenia prawa do zwrotu równowartości kosztów utrzymania i nauki żołnierza zwolnionego ze służby

II SAB/Wa 7/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku
1   Następne >   +2   +5   +10   90