Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OZ 283/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkpolskim w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Powiatu [...] w sprawie zmiany uchwały nr [...] Rady Powiatu [...] . w sprawie postawienia w stan likwid...