Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Gd 71/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-09-04

Sprawa ze skargi A. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie świadczenia wychowawczego

I SAB/Wa 23/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-03

Skarga M. W. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego

III SAB/Gd 93/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-10-30

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłość prowadzenia przez Wojewodę [...] postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego na córkę E. R. za okres świadczeniowy 2018/2019

III SAB/Gd 45/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-10-30

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłość prowadzenia przez Wojewodę [...] postępowania w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego

III SAB/Gd 44/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-10-30

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłość prowadzenia przez Wojewodę [...] postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do tego zasiłku na okres zasiłkowy 2018/2019