Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Wa 432/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-09

Sprawa ze skargi K. S., Z. W., S. S., G. K., M. E., D. S. i A. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

I SAB/Wa 433/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-09

Sprawa ze skargi K. S., Z. W., S. S., G. K., M. E., D. S. i A. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

II SAB/Gd 85/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-09

Sprawa ze skargi T. J. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości